1971 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Dr. Hasan Gezginç, ilk, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamlamış, 1993 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünden mezun olmuştur. 1996 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini ve 2018 yılında aynı üniversitede doktora eğitimini tamamlamıştır. Askerlik görevini 2000 yılında tamamladıktan sonra sırasıyla;

 1. Mart/1994-Eylül/1996 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü/Araştırma Görevlisi,
 2. Ocak/1997-Kasım/1999 Milli Eğitim Bakanlığı/Öğretmen
 3. Kasım/1999-Temmuz/2011 TAGEM Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Mühendis,
 4. Temmuz/2011-Şubat/2014 TAGEM/Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü/Mühendis,
 5. Şubat/2014- TAGEM/Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü/Müdür
 6. Haziran/2015-Nisan/2018 TAGEM/Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Enstitü Müdürü

olarak görev yapan Gezginç, 2018 yılı Nisan ayında TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak görevlendirilmiş, 2018 yılı Haziran ayında TAGEM Tarla Bitkileri Araştırma Daire Başkanlığı görevine atanmıştır.

2019 yılı Şubat-Ekim ayları arasında Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde kısa bir süre araştırmacı olarak görev yapan Dr. Hasan Gezginç, 2019 yılı Ekim ayında TAGEM Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı görevine atanmıştır.

04 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Gezginç, evli ve 3 çocuk babasıdır. Yerli ve yabancı çok sayıda makalesi bulunan Dr. Hasan Gezginç iyi derecede İngilizce bilmektedir.

HAYATA GEÇİRİLEN PROJELER

 1. Güneydoğu Geçit Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Projesi
 2. Bazı Buğday Genotiplerinde Farklı Zamanda Erken Hasat Uygulamasının Dane Kalitesi ve Dane Verimi Üzerine Etkisi
 3. Kahramanmaraş Tarhanası Yapımına Uygun Beyaz Daneli Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Belirlenmesi
 4. Ülkesel Serin İlim Tahıl Hastalıkları Araştırmaları
 5. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Çalışmaları
 6. Beslenme ve Gıda İçin Biyoçeşitlilik Projesi (GEF)
 7. Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyümeye Doğru Gelişmesine Yardımcı Olmak İçin Biyokütlenin Sürdürülebilir Kullanımı (GEF/UNIDO)

ULUSAL VE ULUSLARARASI GÖREVLER

 1. Biyogüvenlik Kurulu Sekretarya Başkanı
 2. Cartegena Ulusal Odak Noktası
 3. D-8 Tohum Bankası Çalışma Grubu Odak Noktası
 4. FAO Gm Foods Platform Alternatif Odak Noktası
 5. Cartegena Biyogüvenlik Protokolü, Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması Odak Noktası
 6. Biyogüvenlik Çeşitlilik Sözleşmesi Nagoya Protokolü Ulusal Odak Noktası (ICNP ABS NFP)
 7. Küresel Taksonomi Girişimi (GTI NFP) Odak Noktası
 8. Buğday İnisiyatifi Girişimi (IRIWI) Ulusal Odak Noktası

YAYINLARI (MAKALE-BİLDİRİ)

 1. Dokuyucu, T., Cesurer, L., Akkaya, A., Gezginç, H. Üç Ekmeklik Buğday(T.aestivum L.) Çeşidine Uygulanan Farklı Ekim Sıklıklarının Tane Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi 523-526, 22-25 Eylül 1997, Samsun.
 2. Akkaya, A., Yıldırım, M., Dumlupınar, Z., Gezginç, H., Kara, R., Dalkılıç, A. Y., Dokuyucu, T. Organik Buğday Tarımı Yönünden Yerel Genotiplerimizin Önemi. Doğu Karadeniz 1. Organik Tarım Kongresi, 26-28 Haziran 2013, Kelkit, 64-73.
 3. Dumlupınar, Z., Maral, H., Yıldırım, M., Gezginç, H., Dokuyucu, T., Akkaya, A. Bazı Ümit var Yulaf Hatlarının Tarımsal Özellikler Bakımından Değerlendirilmesi. Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya (Poster Bildiri) 121-125.
 4. Kara, R., Gezginç, H., Kaplan Evlice, A., Şanal, T., Yıldırım, M., Arıkan, B. A., 2013. Kahramanmaraş Tarhanası Yapımına Uygun Beyaz Daneli Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Belirlenmesi. . Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, (Poster Bildiri) Konya
 5. Dumlupınar, Z., Karakuzulu, H., Demirtas, M.B., Ugurer, M., Gezginc, H., Dokuyucu, T., Akkaya, A. 2013 A Heterosis Study for some Agronomic Traits In Oat. International Plant Breeding Congress, 10-14 November 2013, Antalya, Turkey, Poster Abstract pp. 167.
 6. Herek, S., Gören, H. K., Tekin, A., Aslan, E., Dumlupınar, Z., Ceyhan, M., Dinçer, M. N., Gezginç, H., Akkaya, A., Dokuyucu, T., Ercan, K. Bazı Yulaf Çeşitlerinin Adana Ve Kahramanmaraş Lokasyonlarında Verim Ve Verim Unsurları Bakımından Değerlendirilmesi. Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, 22-25 Eylül 2014 Diyarbakır (Poster Bildiri) 445-452.
 7. Yıldırım, M., Gezginç, H., Paksoy, A.H. Hybrid performance and heterosis in F1 offspring of triticale (× Triticosecale Wittm.) TÜBİTAK Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 38: 877-886, 28.11.2014
 8. Yıldırım, M., Gezginç, H., Paksoy, A.H. Combining Ability in a 7 × 7 Half-Diallel Cross for Plant Height, Yield and Yield Components in Bread Wheat (Triticum aestivumL.) Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(3): 354-360, 15.06.2014
 9. Yıldırım, M., Gezginç, H., Paksoy, A.H., Aktas, B., Cakmak, M., Belen, S., Bolat, N., Yorgancilar, O., Keser, M., Braun, H. J., Pfeiffer, W.H. A study on some characteristics of new registered triticale (X Triticosecale Wittm.) varieties (Aysehanim and Mehmetbey) in Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.12 (2) : 370 – 374, 18 April 2014
 10. Herek, S., Kartal, S., Tekin, A., Aslan, E., Tanrıkulu, A., Dumlupınar, Z., Dokuyucu, T., Gezginç, H., Akkaya, A., (2015). Yeni Geliştirilen Yulaf Çeşitleri ve Yerel Yulaf Hatlarının Verim ve Verim Unsurları Bakımından Değerlendirilmesi. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 1(1), 208-211., (Yayın No:2784246)
 11. Gezginç, H., Tekin, A., Aslan, E., Tanrıkulu, A., Kartal, S., Dokuyucu, T., Yürürdurmaz, C., Akkaya, A., Dumlupınar, Z., Herek S. (2015). Evaluation of Oat Landraces Obtained From Different Gene Banks for Agronomic Traits. II. International Plant Breeding Congress, 1(1), 396 (Poster)(Yayın No:1665432)
 12. Tekin, A., Aslan, E., Herek, S., Dokuyucu, T., Akkaya, A., Gezginç, H., Bölek, Y., Tekerek, H., Dumlupınar, Z., (2015). Molecular Characterization of Oat Lines Obtained from Different Gene Banks Using SSR Markers. II. International Plant Breeding Congress, 1(1), 395 (Poster)(Yayın No:1665440)
 13. Aytop, H., Yılmaz, C.H., Karagöktaş, M., Akkuş, H.N., Erayman, H.M., Demir, Ö.F., Dikici, H., Gezginç, H. 2015. Harran Ovasında Sulanan Arazilerin Verimlilik Durumlarının Toprak Analizler İle Belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Eylül, Kahramanmaraş, 12-13s
 14. Dumlupınar, Z., Karakuzulu, H., Demirtaş, M.B., Uğurer, M., Gezginç, H., Dokuyucu, T., Akkaya, A., (2015). A Heterosis Study For Some Agronomic Traits In Oat. Journal of Agricultural Sciences, 21(3), 414-419. (Yayın No: 1530840)
 15. Akkaya, A., Aldemir, Y., Şimşek, B., Kara, R., Dalkılıç, A.Y., Gezginç, H., Yürürdurmaz, C., Dumlupınar, Z., (2016). Can We Use a Traditional Unit as a New Component in Scientific Researches?. Doğa Bilimleri Dergisi, 19(3), 305-309. (Kontrol No: 2895292)
 16. Yazar S., Gezginç H., Dönmez E., Şanal T., 2016, Comparison of Mineral Contents in Some Crop Grains, 15th International Cereal and Bread Congress, İstanbul March 18-21,2016
 17. Kara, R., Dalkılıç, A. Y., Gezginç, H., Yılmaz, M.F., 2016. Kahramanmaraş Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları Yönünden Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 3(2), 172-183
 18. Güngör, H., Tekin, A., Herek, S., Dumlupınar, Z., Gezginç, H., Dokuyucu, T., Şanal, T., Akkaya, A., (2016). Assessment of Common Durum Wheat Cultivars Growing in Turkey in Terms of Some Quality Traits Under Kahramanmaraş Conditions. 15th International Cereal and Bread Congress, 1(1), 284 (Poster)(Yayın No:2708690)
 19. Gezginç, H., Tanrıkulu, A., Tekin, A., Herek, S., Dumlupınar, Z., Güngör, H., Dokuyucu, T., Şanal, T., Akkaya, A., (2016). Some Bread-Making Quality Related Trait Performances of Bread Wheat Cultivar Grownunder Mediterranean Conditions. 15th International Cereal and Bread Congress, 1(1), 285 (Poster)(Yayın No:2708725)
 20. Tekin, A., Aslan, E., Herek, S., Dokuyucu, T., Gezginç, H., Tekerek, H., Dumlupınar, Z., Akkaya, A. Türkiye Orjinli Yulaf Genotiplerinin Basit Dizi Tekrarları (SSR) Markörleriyle Karakterizasyonu. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 2017, 20:4 378-384.