Müslüman alemi kandil günlerinde camilerde toplanır. Miraç, Mevlid, Berat ve Regaib kandilinde okunacak dualar nelerdir? Kandil duası ile ilgili detaylı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz. 

i-2

Dini günler İslam dünyasının önemli günleri arasında yer alır. Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandilleri de özel sayılan bu günlerdendir. Bu özel günlerde Müslüman dünyası namaz kılıp, Kur’an okuyarak çeşitli ibadet yaparlar.  

Kandil Duası 

Kandil günleri İslam dünyasında önemli yere sahiptir. İslam aleminde Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandil günlerinde namazlar kılınıp, oruçlar tutuluyor. Müslüman dünyası namaz kılmak için camilerde toplanıyor ve kandil duaları ediyor.  

maxresdefault-4

Miraç Kandilinde Okunacak Dualar Nelerdir? 

“Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn Mace, Dua, 5) 

“Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.” (Buhari, Daavat, 60) 

“Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.” (İbn Mace, 57) 

“Allah’ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum.” (Tirmizi, Daavat, 73) 

Miraç Kandili Duası 

Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz. 

Mevlid Kandilinde Okunacak Dualar Nelerdir? 

Üzüntüden, kederden, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi! 

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur. 

Daha sonra ise; "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur 

Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir: 

Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym. 

Supplicating

Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir: 

Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym 

100 kere: Salevat-ı şerife

500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin. 

100 kere: Salevat-ı şerife, 

100 kere: Salevat-ı şerife, 

500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin. 

Pars pelet sobası ile kışın ısınmak artık daha kolay Pars pelet sobası ile kışın ısınmak artık daha kolay

100 kere: Salevat-ı şerife, 

100 kere: Salevat-ı şerife, 

500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin. 

100 kere: Salevat-ı şerife, 

100 kere: Salevat-ı şerife, 

500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym. 

100 kere: Salevat-ı şerife, okunur. 

Mevlid Kandili Duası 

Mevlit Kandili gecesinde okunması önerilen Yunus Peygamberin ettiği bir dua bulunuyor. Bu duayı Hz. Yunus balığın karnındayken yapmıştır. Yunus Peygamber balığın karnındayken şu duayı okuyordu: "Senden başka Allah yoktur. Allahım seni bütün noksanlıklardan uzak tutarım. Ben öz nefsime yazık edenlerden oldum." 

Berat Kandilinde Okunacak Dualar Nelerdir? 

Allah'ım! -Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan'ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: "Allah dilediğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O'nun yanındadır" (Ra'd Sûresi, 39) 

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur." 

Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, âline, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle! 

Peygamber Efendimizin Berat Gecesi Okuduğu Dua 

Hazreti Muhammed (s.a.v) Berat Kandili'nde şu şekilde dua ederdi; 

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim" 

Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike." 

Anlamı: 

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin.""Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim" 

Berat Kandili Duası 

"Rabbim! Sana ihtiyaçlarımı arz ediyorum ve Senden yükselten ve düşüren ve yaşatan ve öldüren isimlerin hürmetine, Seninle Hazret-i Muhammed (asm) arasındaki eşsiz muhabbet hürmetine, canlılara hareket veren bin bir ismin hürmetine, belâya uğrayanların imdada çağırdıkları isimlerin hürmetine, Nemrud'un ateşinden kurtardığın İbrahim Aleyhisselâm'ın zikrettiği isimlerin hürmetine, uğradığı amansız derdi giderdiğin Eyyüb Aleyhisselâm'ın zikrettiği isimlerin hürmetine, bildiğimiz bilmediğimiz Esma-i Hüsnân hürmetine istiyoruz ki: Bizi kulluğuna muvaffak kıl! Tövbemizi kabul buyur! İmanımızı sabit kıl! Bize merhamet eyle! Bizden ve Muhammed (asm) ümmetinden razı ol! Âmin…" 

Regaib Kandilinde Okunacak Dualar Nelerdir? 

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh” 

Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.” 

Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere 

Okunuşu: “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.” 

Meali: “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak. 

Tekrar secde edip yine yetmiş kere 

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh” 

Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.” duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak –celle ve alâ– Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur. 

YA İLAHE'L-ALEMİN! 

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaib gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. 

EY GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN! 

Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, inayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; Bizleri yara-bere almadan ötelerdeki güzelliklere ancak sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış ve kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin. İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı sana açıyor ve bizlere yeniden iyi insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi! 

Okunuşu: “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.” 

Meali: “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır. 

Kaynak: TRT HABER