Sadık Ahmet Gümülcine'nin Sirkeli köyünde doğmuş; ilköğrenimi kendi köyünde, orta öğrenimi ise il merkezindeki Celal Bayar Lisesi'nde tamamlamıştır. 1966-1967 öğrenim yılını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde geçirdikten sonra, Selanik Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1974 yılında aynı fakülteden hekim olarak mezun olduktan sonra, 34 ay süren askerlik görevini yerine getirdi.

5-11

Bunun ardından, bir yıllık zorunlu hekimlik hizmetinden sonra 1978 yılında Batı Trakya'ya dönüp cerrahlık ihtisasına başladı. Cerrah unvanını 1984 yılında edindi ve aynı dönemde Batı Trakya Türklerinin toplumsal sorunlarıyla ilgilenmeye başladı. 

3-20

Bu sorunların başında Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığının etnik kimliğini tanımaması ve onun yerine Lozan Antlaşması'na sığınarak dini kimliği kullanması gelir. Bunun yanı sıra, çoğunluğu çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşan Batı Trakya Türklerinin topraklarının kamulaştırılması, insan haklarına aykırı olarak 1955-1998 yılları arasında Yunanistan vatandaşlık yasasının 19. maddesi gereği 46.638 Batı Trakyalı ve On İki Adalı Türk'ün vatandaşlıktan çıkarılması ve Lozan Antlaşması'na aykırı olarak Batı Trakya Türk azınlığının eğitim kurumu kurup denetleyememesi ve dini önderini seçme hakkının gasp edilmesi diğer önemli sorunlar arasındadırlar.

2-49

BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN SESİNİ DUYURMUŞTUR

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu, AA muhabirine, Yunanistan'daki Batı Trakyalı Müslüman Türk azınlığın demokratik hakları için yıllarca mücadele eden merhum Dr. Sadık Ahmet'i doğumunun 75'inci yılında saygıyla andıklarını ifade etti. Hüseyinoğlu, Ahmet'in sadece Batı Trakya Türkleri için değil tüm Türk ve Müslüman dünyası için çok önemli bir figür olduğuna dikkati çekti. Ahmet'in azınlık hakları için büyük mücadeleler verdiğini ve topluma liderlik ettiğini anımsatan Hüseyinoğlu, "Özellikle 1980'li yıllarda Batı Trakya'da özgüveni ve cesaretiyle, bilgisi ve eğitimiyle birlikte liderlik vasıfları ön plana çıkmıştır. Batı Trakya'daki temel insan haklarıyla ilgili ihlalleri neredeyse kimsenin cesaret edemediği dönemde 1980'li yılların ortasında başlattığı imza kampanyasıyla birlikte Batı Trakya Türklerinin sesinin gerek bölgesel gerekse de ulusal ve uluslararası çapta duyurmuştur." dedi. 

1-55

BUNLARA BİR SON VERİLMELİ

Hüseyinoğlu, Ahmet'in özgüveni ve cesaretiyle Batı Trakya Türklerinin sesi olduğunu dile getirdi. Ahmet'in, Yunan hükümetlerinin Türklere yönelik ayrımcı politikaları ve hak ihlallerini diğer Türk azınlık mensup ve ileri gelenleri gibi asla kabullenmediğini ve bunu sıklıkla ifade ettiğini aktaran Hüseyinoğlu, "Artık bunlara bir son verilmesi gerektiğini köy köy, mahalle mahalle gezerek Batı Trakya çapında birçok yerde haykırdı. Böylece Batı Trakya Türklerinin sorunlarının bir kısmının da olsa 1990’lardaki çözümüne çok ciddi katkıda bulunmuş oldu." diye konuştu.

6-9

Muş'un karla kaplı dağlarında 88 dağcı eğitim görüyor Muş'un karla kaplı dağlarında 88 dağcı eğitim görüyor

BATI TRAKYA TÜRKLERİ AHMET'E DESTEK VERDİ

Dr. Sadık Ahmet'in mücadele azmi ve kararlılığıyla Batı Trakya Türklerinin sembol ismi haline geldiğini vurgulayan Hüseyinoğlu, şunları kaydetti: "Batı Trakya Türkleri kendi seslerini gerek bölgesel ve ulusal gerekse uluslararası arenada duyuran birini gördüklerinde Ahmet'e ciddi manada destek verdi. Onun sesine ses, gücüne güç oldular. Bununla birlikte Dr. Sadık Ahmet, artık Küçük Sirkeli köyünde doğan bir köylü çocuğu olmaktan Batı Trakya Türk toplumunun lideri olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış oldu. Dr. Sadık Ahmet azınlık ve insan haklarıyla ilgili tüm dünyaya "Bazı insan hakları devletler tarafından size verilmeyebilir. Bu durumda bazı haklar kolektif bir şekilde bir araya gelinip mücadeleyle elde edilir ve alınır."

Kaynak: Haber Merkezi