Prof. Dr. Vahit Kirişci: Belediye Başkan Adaylarımıza Başarılar Diliyorum Prof. Dr. Vahit Kirişci: Belediye Başkan Adaylarımıza Başarılar Diliyorum

6 Şubat 2023 Tarihli Depremler Dolayısıyla Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesinde Yer Alan İşyerleri Yıkılmış Veya Orta-Ağır Hasarlı Olarak Tespit Edilen Maliklerin; Bölgenin Afet Bölgesi İlan Edilmesine Dair Kararın Yayımından İtibaren Bir Yıl İçerisinde Talep Etmesi Ve Yapım İşleri İçin Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığına Muvafakatname Vermesi Halinde, Borçlandırılmak Suretiyle İşyerlerinin Yerinde Yeniden İnşası, Mülkiyet Devri Aranmaksızın Bakanlıkça Yaptırılabilecek.
 Afet Bölgelerinde Sanayi Alanları İle Sanayi İşyerlerine İlişkin Yönetmelik Kapsamında Değerlendirilen Ve Uygun Görülen Talep Sahiplerinin Taahhütnamelerinin Alınması Sonrasında Diğer İşlemler Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığımızca Yürütülecek.
Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi Yerinde Dönüşüm Sürecinin, Bütçe İmkanları Doğrultusunda En Kısa Sürede Tamamlanması Hedeflenmekte Olup, Yıkılmış Veya Orta-Ağır Hasarlı İşyeri Maliki Vatandaşların Hak Kaybı Yaşamaması İçin; 8 Şubat 2024 Tarihine Kadar Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Veya Sanayi Sitesinde Bulunan Dönüşüm Ofisine Müracaat Etmeleri Gerekiyor.
 

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt