Regaip Kandili duası okunuşu ve anlamı ile ilgili araştırmalar başladı. İslam dünyası dünyası için kandil günleri, anlamlı ve özel günler arasında bulunuyor. Regaip Kandili'nde dualar edilecek. Peki Regaip Kandili'nde okunacak dualar ve sureler neler?

SDA-2

YA İLAHE'L-ALEMİN!
Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaib gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz

Screenshot_38-19

REGAİP KANDİLİ DUALARI
Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”
Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”
Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere Okunuşu: “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.”
Meali: “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.Tekrar secde edip yine yetmiş kere

Türkiye balıkçılıkta rekor kırdı Türkiye balıkçılıkta rekor kırdı

C-6

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”
Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.” duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak –celle ve alâ– Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.
Okunuşu: “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”Meali: “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır.


 

Kaynak: Haber Merkezi