Türkiye Ekonomisi İlk Çeyrekte Güçlü Büyüdü Türkiye Ekonomisi İlk Çeyrekte Güçlü Büyüdü

Buna göre bu tarihten önceki doğal gaz ve elektrik faturası borçlarının alacağından vazgeçildiği duyuruldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde konutu veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı hale gelen elektrik faturası ve doğal gaz faturası borçları silindi.