TURKOVAC aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde inşaatı süren yeni aşı araştırma merkezinin Türk bilim insanlarının yetişmesine önemli katkı sunacağını söyledi.

"Projede belirli bir noktaya gelindi. Bu konuda hem Erciyes Üniversitesi hem Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteği çok önemli. Çalışmalar devam ediyor. Daha büyük bir merkez olacak. Şöyle bir özelliği olacak, klinik öncesi çalışmaları burada yapabiliyoruz ama orada klinik öncesi çalışmaların yanında Faz-1, Faz-2, Faz-3 çalışmaları için de aşı antijeni üretim alanları olacak, BSL 3 (Biosafety Levels/Biyogüvenlik seviye) ve GMP (Good Manufacturing Process/İyi üretim uygulamaları) şeklinde. Bu anlamda çok özel yani bir aşının ya da bir ürünün, illa aşı da olması gerekmiyor, bir ürünün preklinik (klinik öncesi) çalışmalarından Faz-3 çalışmalarına kadar üretilebileceği dünya standartlarında bir merkez tasarladık. Bu ülkenin bir araştırma geliştirme merkezi olacak ve gerek üniversiteden gerek özel sektörden kişiler gelip burada konuyla ilgili çalışmaları olacaksa bizim kapılarımız onlara açık olacak ve bu şekilde GMP artı BSL 3 içeren noktada çalışabilecekler. Bu açıdan gerçekten çok heyecanlıyız."

Buranın Türkiye'ye hizmet edecek bir merkez haline geleceğini belirten Özdarendeli, "Aynı zamanda yurt dışıyla ilgili birtakım bağlantılarımız şimdiden başladı. Araştırmalar devam edecek ve aşı bilimi konusunda doktora öğrencilerinin yetiştiği, preklinikten kliniğe kadar farklı alanlarda uzman insanların çalışabildiği ve yetiştiği bir alan olacak. Bu anlamda çok önemsiyoruz."

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR