Uzmanlara göre, sosyal medya, iletişimi kolaylaştırmanın yanı sıra birçok olumlu etkisiyle de ön plana çıkıyor. Ancak aşırı kullanımın beraberinde getirdiği zararlar da göz ardı edilemez.

Sosyal medya olmadan yaşamak, kişisel ilişkileri doğrudan etkileyebilirken, zaman yönetimi ve mental sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.

Sosyal medyanın yaşam tarzımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte, dengeli ve bilinçli bir kullanımın önemli olduğu ifade ediliyor.

Sosyal medya olmadan yaşamak, insanların daha fazla gerçek dünyaya odaklanmasına ve daha anlamlı bağlantılar kurmasına olanak tanıyabilir.

Aksu Haber olarak vatandaşlara sosyal medya olmadan yaşayabilir misiniz diye sorduk