Erdoğan: "Milletimizi karşılaştığı onca badireye ve ihanete rağmen asırlardır ayakta tutan vasfı birliğine sahip çıkmasıdır" dedi.
Milletimizi karşılaştığı onca badireye ve ihanete rağmen asırlardır ayakta tutan vasfı, birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine sahip çıkmasıdır. Toplu vuran yürekleri hiçbir topun, tankın, silahın sindiremeyeceğini son olarak 15 Temmuz'da hep beraber bir kez daha gördük. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümünü vesile kılmak suretiyle 85 milyon olarak büyük bir kucaklaşmayı gerçekleştirelim istiyoruz.
Her konuda aynı düşünmesek, aynı görüşleri paylaşmasak dahi, aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz. Kökenimiz, hayat tarzımız, ideolojilerimiz farklı olsa da Türkiye olarak özellikle ortak paydada buluşabilmeliyiz. Ayrılıklarımız derinleştirmek yerine müştereklerimizi çoğaltabilmeliyiz. Dün gece milletimizin takdirine sunduğumuz 100'üncü yıl marşımız, bu yönde atılmış adımlardan biriydi. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Dünkü programlarımızın ardından bugün de sizlerin heyecanına ortak oluyoruz.