En düşük aylıktan sonra kademe kademe bütün memurların sınıflarına, görevlerine, unvanlarına göre ayrıca evli, çocuklu olup olmadığına göre oransal bazda yüksek oranda artışların olacağı belirtildi.
Memur maaşlarına yapılacak zam oranı doğrudan doğruya memur emeklilerine de yansıyacak. Emekli olan memurun en düşük maaşı da yükselecek.