KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı Ve Deprem Bölgesindeki Diğer Oda Başkanlarıyla Birlikte Almanya’da Düzenlenen Türk-Alman Konferansı: Depremden Etkilenen Bölgelerde İş

Dünyasının Yeniden Güçlendirilmesinde Avrupa Özel Sektörünün Rolü" Başlıklı Konferansa Katıldı. 

Konferansta Başkan Mustafa Buluntu, Katılımcıların Sorularını Yanıtlayarak Sanayi Adına Destek Beklediklerini İfade Etti.

Ayrıca Başkan Buluntu Kent Genelinde Çok Büyük Bir İş Gücü Kaybı Yaşandığına Da Dikkat Çekerek Kent Ekonomisini Ayağa Kaldırmak Adına Mücadele Verdiklerini Dile Getirdi.