Toplantıda, Türkiye Kent Konseyleri Birliği başkanı Halil İbrahim yılmaz, Kahramanmaraş Kent Konseyi Başkanı Zeynep Arıkan ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da yapılan inceleme gezisinin sonuçları paylaşıldı. 
Toplantı, deprem felaketinden çıkarılan dersler ışığında, yaşanan sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini doğrudan ilgili bakanlıklara ve Cumhurbaşkanına iletmek için düzenlendi.
Katılımcılar, sivil toplumun sesini daha güçlü bir şekilde duyurmanın ve sorunları hiyerarşi olmaksızın, eşitlikçi bir yaklaşımla ele almanın önemini vurguladı. 
Ayrıca, depremin neden olduğu acılar ve kayıpların, toplumu bir araya getiren ve dayanışmayı artıran bir deneyim olarak görülmesi gerektiğini belirttiler.
Toplantıda, depremin toplumsal ve yapısal sorunlara işaret ettiği, ancak bu sorunların üzerine gidilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.