Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından akaryakıt sektöründeki usulsüz fatura kullanımına son vermek ve vergi kaybını engellemek için geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) gelecek yıldan itibaren devreye girecek.
Vergi mükelleflerinin de 2025'ten itibaren akaryakıt harcamalarını gider gösterebilmeleri için kullandıkları araçlara taşıt tanıma birimlerini bu yıl içinde taktırmaları gerekecek.
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi devletin vergi güvenliğini sağlarken diğer taraftan da akaryakıt sektöründe rekabet ortamı oluşturacak.