Kongreye Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini (KSÜ) temsilen Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İ. Ersin Akıncı ve öğretim üyeleri katıldı.
UTAK 2023’te günümüzün en önemli ihtiyacı olan gıda ve tarımsal üretim, tarımın her alanında faaliyet gösteren farklı üniversitelerden bilim insanları ve araştırmacılar tarafından değerlendirilerek, güncel tarımsal konular ve ihtiyaçlar hakkında çözüm önerileri ortaya konuldu.
Kosova’da düzenlenen VI. Uluslararası Tarım Kongresinde KSÜ öğretim üyeleri bilimsel etkinliklerde görevlerini başarıyla yerine getirerek, ülkemizde tarımsal üretimin gelişmesine yönelik çözüm önerilerini sundular.

Editör: Yunus Firdevsoğlu