Cumhurbaşkanlığı kararıyla 6 Şubat 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere ilan edilen mücbir sebep hali uzatıldı.

Depremden etkilenen ve mücbir sebep hali uzatılan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeniden yapılandırma yapılabilecek ve 6 Şubat 2023 ila 31 Ağustos 2024 ödemelerinin ilk taksit ödemeleri eylüle kadar yapılabilecek.

Mücbir sebep hali 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

Kararda, 6 Şubat 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere ilan edilen mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Ağustos 2024'e kadar uzatıldığı hatırlatıldı.

Borçlar yeniden yapılandırıldı

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 5 ilde mücbir sebep nedeniyle vergi mükelleflerin borçları yeniden yapılandırıldı.

Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam eden mücbir sebebe istinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılandırma ilk taksit ödemeleri 31 Aralık 2024 Salı

İsrail Ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nı ve sivillerin barındığı okulu vurdu İsrail Ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nı ve sivillerin barındığı okulu vurdu

Bu nedenle mükelleflerin borçları için başvurular ile peşin ödeme dahil olmak üzere ilk taksit ödemeleri 31 Aralık 2024 Salı gününe kadar uzatıldı.

6 Şubat 2023 ila 31 Ağustos 2024 ödemelerinin taksitleri

Bu kanunlar kapsamında, 6 Şubat 2023 ila 31 Ağustos 2024 arasında ödenmesi gereken taksitlerden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayanlar dahil) birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda ödenebilecek.

Taksit süresi eylüle kadar uzatıldı

Böylece taksit ödeme süresi eylül sonuna kadar uzatılmış oldu. Sonraki taksitler de eylülü takip eden aylık dönemler halinde (toplam 12 ayda) verilecek.

Mücbir sebep dönemindeki taksit sayısı 12'yi aşanlar, fazla kısmı 12'nci taksitle birlikte ödeyecek.

Kaynak: Haber Merkezi