Belediye Başkanı Necati Okay’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. 
Eski tutanak özetlerinin okunarak oylandığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıya katılmayanların izinli sayılmalarının ardından bir daha ki ay toplanmak üzere meclise ara verildi.