Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.' (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Peki Kadınlar cuma namazı kılabilir mi?

saferayishutterstock-31032023fc99be76

Kadınlar cuma günü öğle namazını ne zaman kılmalı? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması Cuma günü namaza giden erkeklerin yanı sıra, kadın Müslümanlar da öğle namazını kılmak için camiye gitmek istiyor. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır." buyurmuştur. Peki Kadınlar cuma namazı kılabilir mi? Kadınlar cuma günü öğle namazını ne zaman kılmalı? Diyanet, kadınların cuma namazı ile ilgili hükmüne dair açıklamada bulundu. 

tesbihh-31032023f15a9c61

KADINLAR CUMA NAMAZI KILABİLİR Mİ?

Diyanet'in açıklamasına göre; Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil, muafiyettir. Diledikleri takdirde, camiye gidip cemaatle cuma namazı kılmalarında dinen bir engel yoktur.

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere farzdır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Ancak kılmaları hâlinde bu namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.

Hz. Peygamber (s.a.s.) , "Cemaatle Cuma namazı kılmak, her Müslüman'a farzdır. Ancak, köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir." (Ebû Dâvûd, Salât, 217; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, II, 550; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 246) buyurmuştur.

Asr-ı saadetten günümüze kadar bütün âlimler, cuma namazının kadınlara farz olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 59; Nevevî, el-Mecmû', IV, 483-484; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 216).

KADINLAR CUMA GÜNÜ ÖĞLE NAMAZINI NE ZAMAN KILMALI?

Kadınlar ve kendilerine cuma namazı farz olmayan hasta ve benzeri kimseler vakit girdikten sonra, imam cuma namazını bitirmeden önce kendi evlerinde öğle namazını kılarlarsa bu namaz geçerli olur.

Kendilerine cuma namazı farz olmayan bu gruptakilerin şehirde veya şehir hükmünde olan bir yerde öğle namazında cemaat yapmaları mekruhtur; kendi başlarına kılmalıdırlar.

Kendisine cuma namazı farz olan bir kimse ise özürsüz olarak cumaya gitmez ve imam cuma namazını bitirmeden önce kendi evinde o günkü öğle namazını kılarsa Hanefîlere göre bu namaz geçerlidir, fakat cumaya gitmediği için günahkâr olur. Diğer üç mezhebe ve Hanefîlerden İmam Züfer'e göre ise kıldığı öğle namazı geçersizdir. Bu kimse öğle namazını, cuma namazı kılındıktan sonra tekrar kılmalıdır.

Editör: Yunus Firdevsoğlu