İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dijital Evrende Söz Sahibi Olmak: İletişim Başkanlığı Metaverse Platformu Lansmanı ve Meta Evreni Anlamak Paneli"nde konuştu.

Altun, konuşmasında şunları kaydetti;

“Dijital Evrende Söz Sahibi Olmak” temasıyla düzenlediğimiz “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Metaverse Platformu Lansmanına ve Meta Evreni Anlamak Panelimize hoşgeldiniz, şeref verdiniz. Dijital dünya ve gerçek hayatı harmanlayan ve çevrimiçi deneyimleri interaktif kılan “metaverse” olgusunu konu alan programımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bu heyecan verici yeni dünyayı anlamaya yardımcı olacak değerlendirmeleri için tüm panelistlerimize ve katılımcılarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak hakikat odaklı bir iletişim anlayışı çerçevesinde Türkiye İletişim Modeli’nin inşasını kendimize bir hedef olarak koyduk. Kamuoyunun doğru bilgiye erişimini güvence altına alarak, devlet ve millet arasındaki iletişim kanallarını güçlendirmek Türkiye İletişim Modelimizin başlıca unsurlarından birini oluşturuyor.

"Türkiye Yüzyılı, ülkemizin teknoloji alanındaki bağımsızlığının garanti altına alınmasının da hedeflendiği bir vizyondur"

Ayrıca dezenformasyonla ve bilgi kirliliğiyle mücadeleye büyük önem veriyor, gelişen teknolojiyle beraber çeşitlenen farklı iletişim mecralarında da bu mücadeleyi hassasiyetle sürdürüyoruz. Bildiğiniz üzere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte ülkemiz, her anlamda büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye’yi sadece yer aldığı coğrafyada değil, uluslararası alanda da öne çıkarmayı hedefleyen Türkiye Yüzyılı, ülkemizin teknoloji alanındaki bağımsızlığının garanti altına alınmasının da hedeflendiği bir vizyondur.

Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde bütünlüklü bir iletişim stratejisi çerçevesinde proje ve faaliyetlerimizi yürütüyor ve ülkemizin bu vizyonuna katkı sunmaya gayret ediyoruz. Başkanlık olarak ilk günden bu yana Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü ve vizyoner liderliğinde… Kamu diplomasisinden halkla ilişkilere, kriz yönetiminden kamusal iletişim faaliyetlerine, geniş bir yelpazede, misyonumuzu ve sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeye gayret ediyoruz…

Türkiye markasını güçlendirmek için ulusal ve uluslararası boyutta öncü ve yenilikçi çalışmalara imza atıyoruz. Dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğu doludizgin giden dünyaya uyum sağlamanın, bu alandaki yeniliklere öncülük etmenin hayati olduğuna inanıyoruz. Hiç kuşkusuz, insanlarımızın, özellikle de gençlerimizin bu kaçınılmaz yeniliğe en doğru, en güvenli, en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlanması büyük önem arz ediyor.

"Web3 teknolojileri, yeni kullanım alanları ve hızla gelişen yepyeni bir ekosistemi beraberinde getiriyor"

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak dijital dönüşümle birlikte oluşan yeni enformasyon mecralarını da yakından takip ediyor ve bu mecralarda da temsiliyetimizi kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz. Bu yeni mecraların en önemlilerinden birini ise Web 3.0 devrimiyle birlikte gelen “metaverse” oluşturuyor. Bilindiği üzere, Web3 teknolojileri, yeni kullanım alanları ve hızla gelişen yepyeni bir ekosistemi beraberinde getiriyor.

Bu devrimin bir parçası olarak ortaya çıkan metaverse ise yeni dijital dünyaların kapılarını açıyor. Metaverse, insanların uzaktan gerçek zamanlı etkileşimlere ve deneyimlere sahip olmalarını sağlarken, gerçek ve tüzel kişilere özel avatarlar sayesinde kullanıcılara birer “dijital kimlik” kazandırıyor. 3D sanal alanların etkileşimde bulunma ve çalışma şeklini değiştiren, yeni nesil internet olarak tanımlayabileceğimiz metaverse, ülkemiz için de değerlendirilmesi gereken önemli bir potansiyeli açığa çıkarmaktadır.

Bugün adımları atılmaya başlanan metaverse, hiç kuşkusuz geleceğin yaşam biçiminin ayrılmaz bir parçası olacak. Çocuklarımız, gençlerimiz bu yeni dijital dünyanın çok daha fazla içinde olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da Teknofest gençliğini metaverse ile birkaç adım öteye çıkan gençlik olarak ifade ediyor. Önümüzdeki dönemi, dijital seferberlik dönemi olarak ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet bu nedenle çok anlamlıdır. Biz de Türkiye olarak tüm kurumlarımızla bu evrenlerin sadece kullanıcısı değil tüm dünya için üreteni, tasarlayanı, öncülük edeni, kural koyanı olarak vizyoner bir stratejiyi hayata geçiyoruz. Bu yeni nesil teknolojilere öncülük etmesi açısından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın meta evrende yer alan ilk kamu kurumu olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

"İletişim Başkanlığı Meta Ofisine mobil cihaz uygulaması üzerinden avatar oluşturularak ulaşabilecek"

Başkanlığımızın Web3 Dönüşümü ve Metaverse Stratejisinin ilk adımı olarak dünyanın her yerinden mobil cihazlarla erişimin mümkün olduğu meta ofisimizi bugün itibariyle kullanıma sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Meta Ofisine mobil cihaz uygulaması üzerinden avatar oluşturularak ulaşabilecek. Bunun yanında Meta Ofisimizle lokasyon bazlı artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak fiziksel ve dijital etkinlikler düzenleme, bu etkinliklere katılabilme ve diğer avatarlarla etkileşim kurabilme imkanları da mevcut olacak.

Yeni Altay tankı test için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor Yeni Altay tankı test için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor

Başkanlığımızın bu dijital dönüşüm sürecinde alacağı rol ve yükleneceği sorumluluk bu adımlarla da sınırlı kalmayacaktır. Şu anda Başkanlık olarak sunduğumuz hizmetleri ve yürüttüğümüz faaliyetleri metaverse dünyasına da taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Web3 alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bu alandaki çalışmalarımızı yoğunlaştırmayı hedefliyoruz.

"Sosyal medya platformlarında hukuki ve ahlaki sınır tanımayan tasarruflarla her geçen gün karşı karşıya kalıyoruz"

Öte yandan, her yeni teknolojinin imkan ve faydalarla birlikte yeni sınamalar ve tehditleri de beraberinde getirebileceği unutulmamalıdır. Giderek büyüyen bir dijital kültür içerisindeyiz. Bu ortamda özellikle sosyal medya platformlarında hukuki ve ahlaki sınır tanımayan tasarruflarla her geçen gün karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla, bu sorunlarla mücadelede sadece ulusal değil uluslararası uzlaşıyla da sağlanacak bir dijital hukuk düzeni kurulması büyük önem arz ediyor. Biliyoruz ki çocuklarımızın teknolojide yazılıma ve donanıma olan ilgileri, bilgileri ve hakimiyetleri muazzam bir seviyede. 

Evlatlarımızın yabancı oyunların, yabancı uygulamaların, yabancı şirketlerin datası, müşterisi haline gelmemesi, yerli ve özgün teknolojilerin üretenleri olması için Milli Teknoloji Hamlesini hayata geçirdik. Ayrıca adım adım ilerleteceğimiz Web3 Dönüşümü ve Metaverse Stratejimizle yeni gelişmekte olan bu teknolojilerin riskleri hakkında vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın farkındalık düzeyini artırarak bu imkanlardan maksimum düzeyde faydalanmalarını sağlayacağız. Öte yandan bu teknolojilerin risklerinden vatandaşlarımızı korumak adına gerekli regülasyonları hayata geçireceğiz. Bunun yanında tüm ülkeler tarafından ortak mutabakatla hayata geçirilmesi öngörülen dijital hukuk kurallarının gerekliliklerini ortaya koymak da önemli bir husus. Aynı şekilde, Web1 ve Web2 de ayrı ayrı alanlardan elde edilen verinin çok daha fazlasının aynı anda tek platformdan edinildiği metaverse’te veri güvenliğini sağlamak adına atılacak adımların altyapısını oluşturmaya da odaklanmak gerekiyor.

"Gerçek dünyada olduğu gibi metaverse ve dijital dünyada da hakikat en önemli şiarımız olacak"

Bu kaotik dijital iklimde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sadece teknolojik altyapı üretilmesinde değil aynı zamanda kendimizin ve etki alanımızın, nihayetinde de tüm dünyanın kullanabileceği içerikler üretilmesini, platformlar kurulmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu çerçevede, gerçek dünyada olduğu gibi metaverse ve dijital dünyada da hakikat en önemli şiarımız olacak. Hakikati ve insanı yok sayan teknolojik ve dijital dayatmalara karşı, hakkaniyetli, insan merkezli ve güvenli bir dünya oluşturma gayretinden metaverse’te de vazgeçmeyeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı üzere Türkiye Yüzyılının aynı zamanda dijitalin yüzyılı, iletişimin yüzyılı ve gençlerin yüzyılı olması doğrultusunda çabalarken, dijital dünyadaki kargaşaya ve belirsizliklere karşı da Türkiye’yi istikrarlaştırıcı bir güç haline getireceğiz. Tüm dünyada yeni gelişmekte olan bu web3 ve metaverse ekosistemin öncüsü olmak, ülkemizin küresel güç olma yolculuğunda bize önemli fırsatlar sunacaktır.

Panelimizin başlığında da ifade edildiği üzere, dijital evrende söz sahibi olmak, bir yönüyle de metaverse teknolojisinin sunduğu potansiyeli değerlendirilmekle mümkündür. Meta evreni anlamak, onun fırsatlarını ve meydan okumalarını ortaya koymak adına düzenlediğimiz programımızın ufuk açıcı değerlendirmelere imkan vereceğine inanıyorum. Metaverse teknolojisinin sunduğu fırsatları ülkemizle buluşturma noktasında önemli katkılar sunacak panelistlerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Metaverse Platformumuzun ve panelimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.